ޚަޒާނާ

(މިސްރާބުކުރެވުނީ މެމްބަރު:Khazaanaa އިން)
އަޅުގަނޑުގެ ޞަފްޙާއަށް މަރުޙަބާ

އަމިއްލަ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޮށިEdit

Nuvola apps Maldiveflag.gif This User comes From Republic of Maldives
dv މީނާގެ މާދަރީ ބަހަކީ ދިވެހިބަސް
This user is a native speaker of Dhivehi.
Flag of Maldives.svg މިބޭފުޅާ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭފުޅެކެވެ.
en-2 This user is able to contribute with an intermediate level of English.

މެމްބަރު:UBX/male

Face-angel.svg This user tries to do the right thing. If they make a mistake, please let him or her know.
Smiley head happy.svg This user is happy to help new users. Leave a message here.
ތިރީގައި މިވަނީ މިހާތަނަށް އަޅުގަނޑު ދިވެހި ވިކިޕީޑިޔާ އަށް ލިޔަން ފަށާފައިވާ ޞަފްޙާ ތަކެވެ. ބައެއް ސަފްޙާތައް ހުންނާނީ ހަމައެކަނި ފެށިފައެވެ. ނަމަވެސް އަނެއް ބައި ސަފްޙާތައް އެކަށޭނަ ވަރަކަށް ލިޔެވިފައިވާނެއެވެ.

ދިވެހި ވިކިޕީޑިޔާގައި އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައިވާ އެވޯޑްތައްEdit

Working Man's Barnstar.png ދަ ވޯކިން މޭންސް ބާން ސްޓަރ
މިވިކިޕީޑިޔާ އަށް ކުރި އެރުން ގެނެސްދިނުމަށް ތިޔަ ކުރައްވާ ބުރަ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމަށް، ޚަޒާނާ އަށް އަހަރެން މި ބާން ސްޓަރ ދެން

Glacious 18:29, 19 އެޕްރީލް 2008 (UTC)

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ޕީއެޗްޑީ ހަދާފައިވާ ފަރާތްތައްEdit

ގާނޫނީ ދާއިރާEdit

ތައުލީމީ ދާއިރާEdit

ސިޔާސީ ދާއިރާEdit

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާEdit

މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާEdit

އިސްލާމްދީނާއި ޢަރަބިބަހުގެ ދާއިރާEdit

ޞިއްޙީ ދާއިރާEdit

އިންޖިނޭރިންގ ދާއިރާEdit

އެހެނިހެން ދާއިރާތައްEdit

އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުEdit

ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްEditހަޖަމުކުރާ ނިޒާމްEdit


ލޭދައުރުކުރާ ނިޒާމްEditނަސްލު އުފައްދާ ނިޒާމްEdit


އެންޑަކްރިން ނިޒާމްEdit


ނާރުތަކުގެ ނިޒާމްEditނޭވާލާ ނިޒާމްEditކަށިތަކުގެ ނިޒާމްEditއެހެނިހެންEdit


ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ މަސްތައްEdit

މިޔަރު އާއިލާEditހިބަރު އާއިލާEdit

ރޮނޑު އާއިލާEdit
ފަތިރޮނޑު އާއިލާEdit

ކަނޑުމަސް އާއިލާEdit

ފުޅަނގި އާއިލާEdit

ހަނދި އާއިލާEdit

ދަންބޮޑު އާއިލާEdit
ކާޅު އާއިލާEditތަފާތު މަސްތައްEditފިލޮޅު އާއިލާEdit

ލޮނދިމަސް އާއިލާEdit

ކަނޑުއުނިޔަ އާއިލާEdit


ދިދަ ފުންނަ އާއިލާEditފުންނަ އާއިލާEdit


ވެންފުންނަ އާއިލާEdit


އަލަތަނޑު އާއިލާEdit


ގާބޯ އާއިލާEdit


ކޮކާމަސް އާއިލާEdit

ކަޅުއޮށް އާއިލާEdit


ކޮލި އާއިލާEdit

ގޮނު އާއިލާEdit

ތެޔޮމަސް އާއިލާEdit


ކަނޑު ގުރުވަ އާއިލާEdit

ފިޔަލަ އާއިލާEdit


އައްޓަމަސް އާއިލާEdit


ބޯދި އާއިލާEdit


ފަންހާމަސް އާއިލާEdit


އޮނުގަނޑުތޮޅި އާއިލާEdit


ވެނުބަނޑޭރި އާއިލާEdit


ތާވަޅަ އާއިލާEdit


ބޮއްމަސް އާއިލާEdit


ރެހި އާއިލާEdit


ފާނަ އާއިލާEdit


ބިބީ އާއިލާEditރަތްމަސް އާއިލާEditމުގުރާން އާއިލާEdit

ނިލަމެހި އަދި މުރަކަ މަސް އާއިލާEdit


ހިކާ އާއިލާEdit


ތަފާތު މަސްތަކާގުޅޭ ލިޔުންތައްEdit

މަހުގެ އާއިލާތައްEditމުނިފޫހިEdit

ކަޕޫރު ޚާންދާންEdit


އެހެނިހެން ތަރިންތައްEdit


ދިވެހިން ފަންނާނުންEdit

ޓީވީ ސިލްސިލާތައްEdit

ދުނިޔޭގެ އަޖައިބުތައްEdit

ބޭސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާEdit

ޖިންސީ ގުޅުމުގެ ޒަރީޢާއިން ފެތުރޭ ބަލިތައްEdit

މާބަނޑުވުމާއި ވިހެއުންEdit


ބަލިތައްEdit


މަޢުދަންތައްEdit

ވިޓަމިންEdit

ކާނާގެ ބާވަތްތައްEdit

މޭވާEdit


ތަރުކާރީEditފަލަމަޑި އަދި ގޮވާންEditހަވާދުގެ ބާވަތްތައްEditގަސްގަހާ ގެހިEdit


އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަންކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންEdit

ހަޔާތު ނާމާEdit

ގައުމުތައްEdit

ދިވެހިރާއްޖެEdit

އިސްލާމީ ތާރީޚްEdit

ދިވެހި އަދަބިއްޔާތުEdit


ރާއްޖޭގެ ސުކޫލްތައްEdit

ތަފާތު މައުޟޫތައްEdit