އިގުރު(އިނގިރޭސި ބަހުން: Zingiber officinale)ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Ginger) އަކީ ދިވެހިން ހަވާދުގެ ބާވަތެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް އުޅޭ އެއްޗެކެވެ.އެންމެ ފުރަތަމަ އިގުރު ހައްދައި އުޅުނު ކަމަށް ބެލެވެނީ ސީނުކަރައިގައެވެ. މިއަދު ދުނިޔޭގެ ތަފާތު ކަންކޮޅު ތަކުގައި އިގުރު ހެއްދި ނަމަވެސް ދެކުނު އޭޝިޔާ ސަރަހައްދުގައި ހައްދާ މިންވަރު އިތުރުވެފައި ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިތުރުކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

އިގުރު ގަނޑެއް