Open main menu

އަޑު އެހުމުގެ ހިއްސު ފުރިހަމަ ކޮށްދެނީ ކަންފަތުގެ އެހީގައެވެ.

Anatomy of the human ear. (The length of the auditory canal is greatly exaggerated in this image)