ކަތުރު ކަށިގަނޑު (އިނގިރޭސި ބަހުން: Mandible/Jaw bone)ނުވަތަ ކަންކަށިގަނޑު އަކީ މޫނު މަތީގައިވާ އެންމެ ވަރުގަދަ ކަށިގަނޑެވެ. އަހަރެމެން ކާތަކެތި ހަފައި ދިރުވުމުގެ ތެރޭގައި ހަރަކާތްކުރާ މައި ކަށިގަނޑަކީ މިއީއެވެ. ތިރީ ދަތް ޕިލާގެ ދަތްތައް ހިފެހެއްޓިފައި ހުންނަނީ މި ކަށިގަނޑުގެ ތެރެއަށް ދަތްތައް ވަދެ ސާބިތުވެފައި ހުންނާތީ އެވެ.

ކަތުރު ކަށިގަނޑު