Welcome To My User Page


User
Talk
Contributions
eMail

Hello... Im Glacious, I started contributing both Dhivehi and English Wikipedia on 17th November 2006. Currently, I am editing WIKI namespace pages archiving past events on this wiki. I check the wiki periodically for any signs of vandals. If you need any help, don't hesitate to contact me VIA my user talk page. Or just E-mail me.


About meEdit

އުފަން ތާރީހް: 29 އޯގަސްޓް 1989 (އުމުރު 33)
ޖިންސް: ފިރިހެން
އުފަން ރަށް: S.Meedhoo
މިހާރު ދިރިއުޅޭ ތަން: Male' Maldives

MoreEdit


Glacious have been a Wikpedian since 17 th November 2006
Glacious have been an Admin since 22nd December 2006
Glacious Have been a bureaucrat since 31st January 2007

Havin trouble contacting me??Edit

L msg.jpg

If you need to contact me, leave a message on my user talk page, click here to save it directly on my talk page!

OR

Do not hesitate to send me and e-mail


Other Useful Links For MeEdit

Admin / Bureaucratic RelatedEdit

AwardsEdit

Working Man's Barnstar.png ދަ ވޯކިން މޭންސް ބާން ސްޓަރ
ވިކިޕީޑިޔާ އަށް ތިޔަ ކޮށް ދެއްވާ އަގުހުރި ބުރަ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން މި ބާން ސްޓަރ ދެމެވެ.

އަޅުގަނޑު ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރަށް އަޅުގަނޑަށް ހިއްސާވެވިފައިވާ މަޒްމޫނުތައްEdit

ތިރީގައި މިވަނީ ވޭތުވެ ދިޔަ ދުވަސް ތަކުގައި އަޅުގަނޑު މަޒްމޫނެއް ނުފެށިކަމުގައި ވިޔަސް އަޅުގަނޑު ހިތްހަމަ ޖެހޭ ވަރަށް އެމަޒްމޫނު ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި ނުވަތަ ކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާ އަދި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މަޒްމޫނުތަކެވެ. އެމަޒްމޫނެއް ވިކިފައި ކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު ހިއްސާވިކަމުގައި ވިޔަސް މެއެވެ.

ދިވެހި އަދަބީ ތާރީޚްEdit

އަދީބުންEdit

އެހެނިހެންEdit


My User BoxesEdit

BureaucratDVlogon.JPG This User is a Bureaucrat on Dhivehi Wiki
New Admin.JPG This User is an Admin on Dhivehi Wiki
Mig33user.jpg This User Uses Glacious as a mig33 user Name. U can contact him via Mig33 easily
Nuvola apps Maldiveflag.gif This User comes From Republic of Maldives
Face-angel.svg This user tries to do the right thing. If they make a mistake, please let him or her know.
Smiley head happy.svg This user is happy to help new users. Leave a message here.
Nuvola apps korganizer.png This user thinks that registration should be required to edit articles.
EviL.jpg This user is Evil!And Frequently says Mwuahahaha!
Crystal Clear app kguitar.svg This user enjoys rock music.
Pizza.svg This user loves to eat pizza.

Other Imp PagesEdit

Wiki Sp pagesEdit

Administrators
Bureaucrats