Open main menu

ޑިސެމްބަރު 5 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 339 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 340 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1958 - ދިވެހިރާއްޖެ:- މާލޭގައި ފުރަތަމަ ދެމިސްކިތެއްގައި ހުކުރު ކުރުން އެއީ ހުކުރު މިސްކިތް އަދި ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނުގެ މިސްކިތެވެ.
  • 2013 - ދެކުނު އެފްރިކާ:- ދެކުނު އެފްރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ނަސްލީ އިމްތިޔާޒު ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ހީރޯ ނެލްސަން މަންޑޭލާ އަވަހާރަވުން.

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit