Open main menu

މާރޗް 17 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 76ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 77 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1970ދިވެހިރާއްޖެ:- ގައުމީ ސަލާމް އަށް އިޞްލާހުގެނައުން. ގެނެވުނު އިސްލާހަކީ ދީނާއި ތަޚްތަށް އޮތްތަން ދީނާއި ވެރިންނަށް މިގޮތަށް ބަދަލުކުރުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit