Open main menu

ޖުލައި 19 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 200 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 201 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1890 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ރާއްޖެއަށް ގެންނަ ތަކެތިން މައުމޫލް ނެގުމާއި، ރާއްޖެއަށް ބޭރަށްދާ ބައެއް ތަކެތީން ޑިއުޓީ ނަންގަވަން ފުރަތަމަ ފެއްޓެވުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit