Open main menu

ޑިސެމްބަރު 17 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 351 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 352 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1958 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްރަށުގެ ވެރިންނަށް ސަރުކާރުގެ ފައިސާއިން މުސާރަ ދޭން ކަނޑައެޅުއްވި އެވެ. އޭގެ ކުރިން ރަށްރަށުގެ ވެރިންނަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދެނީ ރަށްރަށުގެ ދޯނި ފަހަރުން ދޭ މަސް ބައެވެ.

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit