Open main menu

އެޕްރީލް 16 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 106 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 107 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1978ދިވެހިރާއްޖެ:- އެއަރ މޯލްޑިވްސްގެ ފުރަތަމަ އުދުހުން
  • 1979 - ދިވެހިރާއްޖެ:- އަންހެނުން ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއެއް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އުފެއްދެވުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit