Open main menu

ޑިސެމްބަރު 15 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 349 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 350 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1887 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަދުންނާއި، އިގިރޭސި ދައުލަތާއި ދެމެދު މުޢާހަދާއެއްގައި ސޮއިކުރުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit