Open main menu

ޑިސެމްބަރު 21 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 355 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 356 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1943 - ދިވެހިރާއްޖެ:- އިގިރޭސި އެސްއެސް ޝެންކިން މިނަންކިޔާ އާގުބޯޓް މާލެއައުން. މިއިން ލެފްޓިނެންޓް ވޯކަރ މާލެ އައެވެ. އޭނާ އައީ ކާބޯތަކެތީގެ މައްސަލަ އާއި މެދު ވާހަކަ ދެއްކުމަށާއި މާލެގައި އާރ އޭ އެފް ވަޔަރލެސް ސެޓެއް ބެހެއްޓުމަށެވެ.
  • 1978 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ނަމާދު ވަގުތު ތަކުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުން މަނާކުރުން
  • 1978 - ދިވެހިރާއްޖެ:- އެކަށީގެންނުވާ ހެދުމެއްގައި ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއައުން މަނާކުރުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit