Open main menu

ޑިސެމްބަރު 22 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 356 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 357 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1932 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ގާނޫނު އަސާސީ ތަޞްދީގުކުރައްވައި އިޢުލާން ކުރެއްވުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit