Open main menu

ނޮވެމްބަރު 21 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 325 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 326 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1962 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ރޭޑިޔޯ ޓެލެފޯން ތަކުން އަތޮޅު އޮފީސްތަކާއި މާލެއާއި ދެމެދު ގުޅަންފެށުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit