Open main menu

ޖޫން 20 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 171 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 172 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1959 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޔޮޓް ސިލްވަރ ކްރެސްޓް ބައްލަވައިގަތުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit