Open main menu

މާރޗް 18 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 77ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 78 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1958 - ދިވެހިރާއްޖެ:- މަނާކޮށްފައި އޮތުމަށްފަހު ސަރުކާރު އޮފީސްތަކަށް އަންހެނުން ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް އިއުލާންކުރެއްވުން
  • 1965ދިވެހިރާއްޖެ:- ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ކަރަންޓްލުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit