Open main menu

އެޕްރީލް 10 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 100 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 101 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1961ދިވެހިރާއްޖެ : މާލެ އަތޮޅު ވިލިގިލީގައި ތިބި މީސްކޮޅު ހުޅެލެއަށް ބަދަލުކުރުން
  • 1964ދިވެހިރާއްޖެ : މާލޭގައި އަޑުގަދަކުރާއިން މިސްކިތް ތަކުގައި ފުރަތަމަފަހަރަށް ބަންގިގޮވުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit