Open main menu

ފެބްރުއަރީ 4 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 35ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1946 - ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން ފެށުން.
  • 1974ދިވެހިރާއްޖެ:- ރާއްޖޭގައި ހުޅުވުނު ފުރަތަމަ ބޭންކް ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ މާލޭ ގޮފި ހުޅުވުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit