Open main menu

މެއި 12 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 132 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 133 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1942 - ދިވެހިރާއްޖެ:- އަންހެނުން އަޅަމުން އައި، ބޯވަޅު އެޅި ލިބާސް، ފޭލި އަދި ރުމާގެ ބަދަލުގައި އެހެން ހެދުމެއް އެޅުމުގެ ހުއްދަ ދައުލަތުން ދެއްވި. އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ނަންބަރު ހެދުން އުފެދިގެން ދިޔަ.
  • 1981 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ލިޔަން ކިޔަން ނުދަންނަ މިޙުންނަށް ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ ނުދޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން
  • 2011 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ރޭޑިއޯ ޗެނަލެއް ކަމަށްވާ ކެޕިޓަލް ރޭޑިއޯ 95.6 އެފްއެމް ގެ ފްރީކުއެންސީއިން 93.6 އެފްއެމް ގެ ފްރީކުއެންސީއަށް ބަދަލުވެ، އާ މެނޭޖްމެންޓަކާއެކު އަލުން ފަށައި ގަތުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit