Open main menu

ޑިސެމްބަރު 31 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 365 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 366 ވަނަ ދުވަހެވެ. މި ދުވަހަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ އެއްމެ ފަހު ދުވަސް ވެސް މެއެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1977 - ދިވެހިރާއްޖެ: ހުޅުލޭގައި ދިރިއުޅުނު ހުޅުލޭގެ ރަށްވެހިން ރަސްމީގޮތުން މާލެއަށް ބަދަލުކުރުން.

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit