Open main menu

ޑިސެމްބަރު 20 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 354 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 355 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1949 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމާރާތެއްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކަރަންޓްލުން. އެއީ ނާދީ ތަމައްދުން ގައެވެ.
  • 1969ދިވެހިރާއްޖެ:- ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި އަތޮޅު ކޯޓް އުފެއްދެވުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit