Open main menu

ފެބްރުއަރީ 10 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 41ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1982 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ރާއްޖޭގައި ބިނާކުރި ފުރަތަމަ ސުކޫލް އދ. މަހިބަދޫގައި ހުޅުވުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit