Open main menu

މެއި 17 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 137 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 138 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1967ދިވެހިރާއްޖެ:- ދިވެހިރާއްޖެ އިންޓަގަވަމެންޓަލް މެރިޓައިމް ކޮންސަލްޓޭޓިވް އޮގަނައިޒޭޝަންގެ މެންބަރަކަށްވުން
  • 2009ދިވެހިރާއްޖެ:- ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު ރައްޔިތުން މަޖުލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުން. ތ.ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ގޮނޑި އިއުލާން ކުރުން ހައިކޯޓްގެ އަމުރަކަށް ފަސްކުރި.

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit