Open main menu

މާރޗް 14 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 73ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 74 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1908 -ދިވެހިރާއްޖެ:- ކޮންނައެއްޗެއް ގެނެސްގެން މާލޭގެ ފަޅުތެރެ ކޮންނަށް ފެށުން
  • 1968 -ދިވެހިރާއްޖެ:- ގިރާވަރު މީހުން ހުޅުލެ އަށް ބަދަލުކުރަން ފެށުން
  • 1985 -ދިވެހިރާއްޖެ:- މ.މުލީ ރީނަޖަލް ހޮސްޕިޓަލް ބިންގާ އެޅުން. މިތަނުގެ ބިންގާ އަޅުއްވާ ދެއްވީ އޭރުގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބުދުލް ގައްޔޫމް އެވެ.

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit