Open main menu

ސެޕްޓެމްބަރު 18 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 261 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 262 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1940 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ދިވެހި ސަރުކާރުން އިގިރޭސި ސަރުކާރަށް 35 ހާސް ރުފިޔާ ހަދިޔާ ކުރެއްވި. މިހަދިޔާ ދެއްވީ ސިލޯނުގައި ހުންނަވާ އިގިރޭސި ގަވަރނަރު މެދުވެރި ކުރައްވައިގެންނެވެ.

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit