މެއި 16 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 136 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 137 ވަނަ ދުވަހެވެ.

  • 1903 -ދިވެހިރާއްޖެ:- އެޗް އެމް އެސް ހައިފްލައިގައި އޮޅުދޫކަރަ ގައި ހުންނެވި ގަވަރުނަރުގެ ވަކީލް ލެފެޓިނެންޓް ގަވަރނަރ އީއެފް އިމްތާރން ރަސްކަން ބަދަލުވީގޮތް ތަހްގީގުކުރެއްވުމަށް މާލެ ވަޑައިގަތެވެ. އޭގެ ހައެއްކަ ދުވަސް ފަހުން ޙާޖީ ޢިމާދުއްދީން އެސްއެސް އިލާފީގައި މާލެ ވަޑައިގެން ބަނދަރުގައި އޮންނަވާފައި އެބުރި އޮޅުދޫކަރަ އަށް ވަޑައިގެންނެ ވިއެވެ.

އުފަންވި މީހުން

އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި

އުނިއިތުރު ގެންނަވާ
އަހަރުގެ މަސްތަކާއި ދުވަސްތައް
ޖެނުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ފެބްރުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 (29) (30)
މާރޗް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އެޕްރީލް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
މެއި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ޖޫން 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޖުލައި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އޮގަސްޓު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ސެޕްޓެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
އޮކްޓޫބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ނޮވެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޑިސެމްބަރު     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31