Open main menu

މެއި 16 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 136 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 137 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1903 -ދިވެހިރާއްޖެ:- އެޗް އެމް އެސް ހައިފްލައިގައި އޮޅުދޫކަރަ ގައި ހުންނެވި ގަވަރުނަރުގެ ވަކީލް ލެފެޓިނެންޓް ގަވަރނަރ އީއެފް އިމްތާރން ރަސްކަން ބަދަލުވީގޮތް ތަހްގީގުކުރެއްވުމަށް މާލެ ވަޑައިގަތެވެ. އޭގެ ހައެއްކަ ދުވަސް ފަހުން ޙާޖީ ޢިމާދުއްދީން އެސްއެސް އިލާފީގައި މާލެ ވަޑައިގެން ބަނދަރުގައި އޮންނަވާފައި އެބުރި އޮޅުދޫކަރަ އަށް ވަޑައިގެންނެ ވިއެވެ.

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit