Open main menu

ސެޕްޓެމްބަރު 9 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 252 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 253 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1945 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަތްތެރި މަސައްކަތުގެ ފުރަތަމަ މައުރަޒު ބޭއްވުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit