Open main menu

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1980 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ގައުމީދުވަސް އާކޮށް ފާހަގަކުރުން . މިރަސްމިއްޔާތު އޮތީ ހއ. އުތީމް ގައެވެ.
  • 1980 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ރޭޑިޔޯ މޯލްޑިވްސްގެ ނަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު އަށް ބަދަލުކުރުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit