Open main menu

އޮގަސްޓު 18 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 230 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 231 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1906 -ދިވެހިރާއްޖެ:- ހެންވޭރު ވާރޭ ފެންނަގާ ތާނގީ ރޭނިއެވެ. މިއީ މިގޮތުން ރޭނުނު ފުރަތަމަ ތާނގީ އެވެ.
  • 1982 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ދީނީ ފޮތް ފާސްކުރާ ތަނަކީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ރިލިޖަސް އެފެއާޒް ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit