Open main menu

މެއި 2 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 122 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 123 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1970ދިވެހިރާއްޖެ:- ހުކުރު ޢީދު އަދި ކޭތަ ނަމާދުގައި ދައުލަތުން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ޚުތުބާ އެއް ނޫނީ ކިޔުން މަނާކުރުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މި ބަ ފުރިހަމަ ކުރަވުން އެދެމެވެ

މަރުވި މީހުންEdit

މި ބަ ވެސް

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit