Open main menu

އޮކްޓޫބަރު 1 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 274 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 275 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1963ދިވެހިރާއްޖެ:- ސ.ހިތަދޫ އެޅަގޭ ޢަބުދުﷲ އަފީފް އާއި އޭނާގެ އާޢިލާ އިގިރޭސިން ސިޝެލްސް އަށް ގެންދިއުން
  • 1974 - ދިވެހިރާއްޖެ: ކުރީގެ އެއަރ މޯލްޑީވްސް މިހާރުގެ އައިލޭންޑް އޭވިއޭޝަން އުފެދުން.

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit