Open main menu

ޑިސެމްބަރު 6 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 340 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 341 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1942 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ސިލޯނުގައި ހުންނަ އިގިރޭސި ސިފައިންގެ ވެރިޔާ މާލެވަޑައިގަތުން. އެއީ ލެފްޓިނެންޓް ޖެނެރަލް ސަރ ހެންރީ ޕައުނޯލް އެވެ.

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit