Open main menu

ޖުލައި 30 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 211 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 212 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1964ދިވެހިރާއްޖެ : ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ބަތް އިންޖީނުލީ މަސްބޯޓް ބޭލުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit