Open main menu

އޮކްޓޫބަރު 26 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 299 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 300 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1974ދިވެހިރާއްޖެ:- މާލެ އާއި ކޮޅުނބުއާއި ދޭތެރޭ ޓެލެގްރާފް ސާރވިސް ހުޅުވުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit