Open main menu

ސެޕްޓެމްބަރު 23 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 266 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 267 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1979 - ދިވެހިރާއްޖެ:- މޯލްޑިވްސް ޝިޕިންގ ލިމިޓޭޑް ގެ އިދާރީ އިމާރާތް މާލޭގައި ހުޅުވުން. މިއިމާރާތް ހުޅުވައިދެއްވީ މައުމޫން ޢަބުދުލްގައްޔޫމް އެވެ.

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit