Open main menu

ޑިސެމްބަރު 2 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 336 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 337 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1907 -ދިވެހިރާއްޖެ:- މިއަލަނި މިސްކިތުގެ ދެކުނުގައި ހެންވޭރުގެ ކުދިންނަށް ގުރުއާން، ތާނަ، ހިސާބު ދަސްކޮށް ދިނުމަށް މަދަރުސަތުލް އިބްތިދާއިއްޔާގެ ނަމުގައި މަދަރުސާއެއް ހުޅުވުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit