Open main menu

އޮގަސްޓު 20 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 232 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 233 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1938 -ދިވެހިރާއްޖެ:- ސުލްޠާން ޙަސަން ނޫރައްދީން (ދެވަނަ) އަށް ރަސްކަމަށް ކޮލިލުން. ކޮލީ ނަންފުޅަކީ ކުލަ ސުންދުރަ ކަންތިރި ބަވަނަ މަހާރަދުންނެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ލިޔުންތަކުގައި ކޮލި ނަންފުޅަކީ ސިރީ ބަވަނާއްދީއްތަ މަހާރަދުން ކަމުގައި ލިޔެފައި ވެއެވެ.
  • 1982 - ދިވެހިރާއްޖެ:- އައްޑޫގައި ހުކުރު ނުކުރާތާ 7 އަހަރު ފަހުން އަލުން ހުކުރު ކުރަން ފެށުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit