Open main menu

މާރޗް 10 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 69ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 70 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ފިހުރިސްތު

ޙާދިސާތައްEdit

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit