Open main menu

ޖޫން 4 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 155 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 156 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1909 -ދިވެހިރާއްޖެ:- މާފަންނު ވާރޭ ފެންތާނގީ ރޭނުން
  • 1962ދިވެހިރާއްޖެ:- ބ.އަތޮޅު އޮފީސް، ބ.ދަރަވަންދޫ އިން ބ.އޭދަފުށިއަށް ބަދަލުކުރުން
  • 1964 - ދިވެހިރާއްޖެ:- 84 މާއްދާގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަތަރުވަނަ ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުގެނެސް އަމަލުކުރަން ފެށުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit