Open main menu

ޑިސެމްބަރު 12 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 346 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 347 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

1961ދިވެހިރާއްޖެ : ރޭގަނޑު 11.16 ގައި މާލެއަށް ބިންހެލުމެއް އައެވެ.

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit