Open main menu

އޮކްޓޫބަރު 14 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 287 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 288 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1971ދިވެހިރާއްޖެ:- ރައީސް އޮފީހުން 5 ބޭފުޅަކާއި ޙަވާލުކުރައްވައިގެން ކީރިތި ގުރުއާން ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާ ކުރަން ނިންމެވުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit