Open main menu

ޖޫން 25 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 176 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 177 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1961 - ދިވެހިރާއްޖެ:- އިގިރޭސި ދައުލަތުން ދެއްވި ފުރަތަމަ ހޮސްޕިޓަލް ލޯންޗް ގޯލްޑަން ރޭ މާލެ ގެނައުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit