Open main menu

ފެބްރުއަރީ 14 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 45ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1960 - ދިވެހިރާއްޖެ:- އިގިރޭސި ދައުލަތާއި ދިވެހި ދައުލަތާއި ދެމެދު އެގްރިމެންޓް ގައި ސޮއިކުރުން ދާރުލް އުލޫމް ގައި އޮތް
  • 1978ދިވެހިރާއްޖެ:- ދިވެހިރާއްޖެ އޭޝިޔަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ މެންބަރަކަށްވުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit