Open main menu

ޖޫން 6 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 157 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 158 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1909 -ދިވެހިރާއްޖެ:- މުންނާރު ތިރީބައިގެ މަތިވަށައިގެން، 11 ދަގަނޑުޖަހައި ދަގަނޑު ނަރު ދެފަށަށް ދެމުން.
  • 1928 -ދިވެހިރާއްޖެ:- ފަނޑިޔާރު ގޯތީގައި މަދަރުސަތުއް ސަނިއްޔާއަށް ޢިމާރާތެއް ހަދައި އެތާގައި ކިޔަވާދެން ފެއްޓުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit