Open main menu

އޮކްޓޫބަރު 8 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 281 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 282 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

1960ދިވެހިރާއްޖެ : ރާއްޖޭގައި އިގިރޭސި ދައުލަތުގެ ސަފީރަކު ދާއިމީކޮށް ހުންނަ ފެއްޓެވި އެވެ. ފުރަތަމަ ހުންނެވި ސަފީރަކީ އެޗްއޭ އާތިން ތަންޑޭވީ އެވެ. ދިވެހި ދައުލަތުން ފަހުން މީނާ ބެހެއްޓެވީ ކ.ދޫނިދޫގައެވެ.

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit