Open main menu

ޑިސެމްބަރު 27 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 361 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 362 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1941 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ހަނޑޫ ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން މީހުންނަށް ދޫކުރަން ފެށުން. އޭރު ބާޒާރުގައި ހުރީ 8448 ބަސްތާ ހަނޑުލެވެ.

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit