Open main menu

މެއި 1 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 121 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 122 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1964 - ދިވެހިރާއްޖެ: މާލޭ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ރަންވޭ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން. މިއީ ކުރިން އިގިރޭސިން ހަދާފައިވާ މެޓަލް ރަންވޭގެ ބަދަލުގައި ހެދުނު އާ ރަންވޭ ހަދަން ފެށުނު ދުވަސް
  • 1969ދިވެހިރާއްޖެ:- ސަރުކާރު މުއައްޒަފުންގެ ހެދުމަކީ ފިރިހެނުންނަށް ގަމީހާއި ފަޓްލޫން، އަންހެނުންނަށް ޕާކިސްތާން ހެދުން ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit