Open main menu

މާރޗް 15 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 74ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 75 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1954 - ދިވެހިރާއްޖެ:- އިގިރޭސި ރާނީއާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ރާއްޖޭގެ ވަފުދެއް ސިލޯނަށް ފުރާވަޑައިގަތުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit