Open main menu

މާރޗް 12 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 71ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 72 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1964 - ދިވެހިރާއްޖެ:- މާލޭ ސިނެކޯ ރޭޑިޔޯގެ ނަމުން ރޭޑިޔޯ ސްޓޭޝަން ހިންގަން ފެށުން
  • 1974ދިވެހިރާއްޖެ:- ދިވެހިރާއްޖެ އާއި އިންޑިޔާ އާއި ދެމެދު ބޮމްބޭ މާލޭ ލިންކް ހުޅުވުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit