Open main menu

މާރޗް 13 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 72ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 73 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1959 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ދިވެހި ސަރުކަރާއި އިދިކޮޅަށް އައްޑު އަތޮޅު، ހުވަދު އަތޮޅު އަދި ފުވައްމުލަކު ގަޑުބަޑުކޮށް ސަރުކާރެއް އުފެއްދުން. މިސަރުކާރުގެ ނަމަކީ ޔުނައިޓެޑް ސުވާދީބް އައިލެންޑްސް އެވެ.
  • 1972ދިވެހިރާއްޖެ:- އިގިރޭސި ރާނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުން. މިއީ ބޭރުގެ ވެރިއަކު ރާއްޖެ އައި ފުރަތަމަ ފަހަރު އެވެ.

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit